Kondenzačné kotly

Kondenzačné kotly

Kondenzačné kotly

Ak sa rozhodnete pre kondenzačný kotol, volíte si spoľahlivý zdroj tepla s rýchlou návratnosťou. Kondenzačná technika je v dnešnej dobe vyspelá, zásobovanie plynom má dlhú tradíciu a novoobjavené ložiská plynu predpovedajú sľubnú budúcnosť.

Zemný plyn je najekologickejšie palivo. Pri spaľovaní plynu sa na kilowtthodinu uvoľní iba zhruba 200 g CO2, pri uhlí do 400 g/kWh. Výhodou zemného plynu je, že sa nemusí skladovať na mieste odberu, takže zbytočne neplytvá miestom.

Kondenzačná technika je spoľahlivá, overená, bezpečná  a neustále sa zlepšuje a modernizuje. Kondenzačné kotly sa vyznačujú efektívnym využívaním energie vďaka zvýšenému odvádzaniu tepla zo spalín do vykurovacieho okruhu. Maximalizuje sa jeho využitie pri vykurovaní a ohreve pitnej vody. Tým sa dosahuje mimoriadne vysoký normovaný stupeň využitia do 99% (Hs) s nízkou spotrebou a nízkymi emisiami škodlivín v spalinách, čo je dôkaz efektívnosti.

Ak chcete už za krátky čas ušetriť náklady na energiu a znížiť emisie CO2, s kondenzačným kotlom sa to dá hospodárne ako so žiadnym iným energetickým systémom. V porovnaní s 13-ročným starým nízkoteplotným kotlom je úspora paliva až 40%. Pri štvorčlennej rodine to môže byť až 700 eur ročne, takže náklady na kúpu kondenzačného kotla sa vrátia v priebehu niekoľkých rokov.