Stenové kúrenie

Stenové kúrenie

Stenové kúrenie

Stenové kúrenie je systém, ktorý prostredníctvom relatívne vysokej teploty povrchu stien dosahuje rovnomernú teplotu vzduchu, ktorá môže byť výrazne nižšia ako napr. pri klasickom vykurovaní. So stenovým kúrením sa teda dá dosiahnuť tepelná pohoda pri nižšej spotrebe energie (nižšia teplota vzduchu o 2-3 °C, úspora až 15 %).

Stenové vykurovanie znižuje riziko vzniku alergií v obývacích priestoroch a poskytuje maximálnu hygienu pri prevádzke. Okrem vynikajúcich úžitkových vlastností umožňuje aj ľahku a rýchlu montáž.

Systém stenového kúrenia vytvára v danom priestore teplotne homogénne pole. Prenos tepla sálaním ohriatej steny predstavuje maximálny komfort. Vertikálne rozloženie teploty v priestore je ideálne.

Ako základný stavebný prvok sa používa plastová polybuténová rúrka s kyslíkovou bariérou. Tento plastový materiál najlepšie vyhovuje všetkým požiadavkám na kvalitu a bezpečnosť. Je spoľahlivý, pretože je pevný a zároveň pružný a ohybný. Jeho veľkou prednosťou je absolútna odolnosť voči korózii a veľká schopnosť tlmenia hluku v rozvodoch. Rýchla a jednoduchá montáž i komplexný sortiment prvkov a spôsob ich pripojenia znižuju náklady behom stavby, či rekonštrukcii budovy. Opis funkcie stenového teplovodného kúrenia:

Pri klasickom kúrení vykurovacími telesami sa teplo dostáva do priestoru predovšetkým prúdením vzduchu - konvekciou. Zohrieva sa len vzduch, steny zostávajú chladné, prípadne sa zohrievajú veľmi málo a pomaly. Subjektívny pocit tepelnej pohody je priamo úmerne závislý od teploty vzduchu a teploty stien, resp. plôch, ktoré ohraničujú miestnosť pobytu používatela.
Systém stenového teplovodného kúrenia dosahuje rovnomernú teplotu vzduchu prodstredníctvom relatívne vysokej teploty povrchu stien, ktorá však môže byť výrazne nižšia než napríklad pri kúrení vykurovacími telesami. Tak sa dá stenovým kúrením dosiahnuť tepelná pohoda pri nižšej spotrebe energie (úspora až 10 % oproti klasickému vykurovaniu vykurovacími telesami). Subjektívne porovnateľná teplotná pohoda sa väčšinou dá dosiahnuť pri teplote vzduchu o 2 - 3 °C nižšej ako pri vykurovaní klasickými radiátormi. Zníženie teploty vzduchu o 1 °C predstavuje úsporu nákladov na vykurovanie asi 3 %.
Systém stenového teplovodného kúrenia je založený na tepelných registroch pod omietkou alebo v sadrokartónových doskách. Polybuténovými rúrkami môže prúdiť vyhrievaná voda bez zásahu do koncepcie systému.

Hlavné výhody stenového kúrenia

 • Maximálna hygiena pri prevádzke. Zvírený prach neznečišťuje steny ani tepelné plochy
 • Možnosť použiť akýkoľvek nízkoteplotný zdroj tepla (tepelné čerpadlo, solárny článok, kondenzačný kotol alebo nízkoteplotná technológia)
 • Zníženie spotreby paliva ako výsledok poklesu teploty vykurovacej vody. Veľmi nízky objem vykurovacej vody v systéme - 0,5 l na 1 m2 výhrevnej plochy.
 • Minimalizovaný priemer rúrok a zodpovedajúci objem vody umožňuje - a to je zatiaľ jedinečné v oblasti stenového teplovodného kúrenia - prekrytie rúrky jednovrstvovým omietnutím v ideálnom prípade len 5 mm. Značne sa ušetrí čas potrebný na vykonanie prác a tým aj cena celej sústavy
 • Vysoká variabilita regulácie, rýchla reakcia na regulačný zásah
 • Minimalizácia vlhkosti stien, odstránenie plesní a mikroorganizmov. Mimoriadne sa zníži riziko vzniku alergií v obývacích priestoroch.
 • Bezúdržbová prevádzka. Po správnej inštalácii, vytemperovaní stien a dokonalom odvzdušnení sústavy nie je potrebný už žiadny ďalší zásah počas celej prevádzky.
 • Možnosť výhodného využitia v pamiatkovo chránených objektoch.
 • Jednoduchá montáž a inštalácia.
 • Pri použití rúrok nie je potrebné temperovať alebo kúriť ani pred ani počas omietania potrubia. Tým je systém nezávislý od následného omietania a iných stavebných prác. (rádovo minúty).
 • Záruka 10 rokov na kompletný systém

Nevýhody stenového kúrenia

 • Nevýhoda je, že stena, v ktorej je inštalované kúrenie, by nemala byť zakrytá nábytkom. Pri vešaní rôznych predmetov na stenu, aby ste nezatĺkli klinec práve do vykurovacej rúrky sa používa fólia ktorá reaguje na teplo.